Tuksi Noortelaager 2024 aasta suvel

Tuksi Tervise- ja Spordikeskuse kompleksis on võimalik läbi viia erinevaid laagreid. Tänu sportimisvõimalustele oleme eriti populaarsed spordilaagrite korraldamise kohaks. Lisaks spordilaagritele korraldatakse meie juures erinevaid seiklus, puhke- ja tantsulaagreid. Meie laagripakett sisaldab majutust, toitlustust 3 korda päevas ning kompleksi kasutust (spordiväljakud, terrassid, saalid, saunad jne). Võtame vastu nii laste kui ka täiskasvanute gruppe. Laagrisse võetakse vastu ainult gruppe, kes tulevad oma juhendajate, treenerite või kasvatajatega.

Üldjuhul on samaaegselt laagris mitu erinevat gruppi. Tihtipeale tegelevad grupid ka täiesti erinevate huvi- või spordialadega. Laagrikompleksi, spordiväljakute ja siseruumide kasutamine lepitakse laagris olevate gruppide esindajatega laagrivahetuse alguses eraldi kokku ning jagatakse võrdsetel alustel.

Tuksi Noortelaagri kodukord

LAAGRIVAHETUSED 2024  

 1. vahetus: 15.06-22.06,   8 päeva 
 2. vahetus: 22.06-01.07, 10 päeva 
 3. vahetus: 01.07-08.07,   8 päeva - spordiklubide gruppidele vabad kohad vanades majades
 4. vahetus: 08.07-15.07,   8 päeva - vabad kohad FÄN CLAB noortelaagris + spordiklubide gruppidele vabad kohad vanades majades
 5. vahetus: 15.07-26.07, 12 päeva - (vehklemine), spordiklubide gruppidele ~40 vaba kohta
 6. vahetus: 29.07-09.08, 12 päeva - (korvpall), spordiklubide gruppidele ~20 vaba kohta
 7. vahetus: 09.08-18.08, 10 päeva  - vabad kohad 10-15.08 IZUM noortelaagris + spordiklubide gruppidele vabad kohad vanades majades 9-16.08
 8. vahetus: 18.08-30.08, 13 päeva  - vabad kohad 24-30.08 IZUM noortelaagris + spordiklubide gruppidele vabad kohad

NB! Pakume võimalust korraldada laagreid ka laagrivahetuste välisel ajal, kuid siis ei kehti püsilaagri tingimused ning hinnakiri.

Võimalusel oleme kuupäevade osas paindlikud. Broneerimisel eelistame eelisjärjekorras gruppe, kes on laagris terve vahetuse korraga.

Igal osalejal tuleb laagrisse kaasa võtta oma voodipesu (voodilina, padjapüür, tekikott). Magamiskotiga magamine pole lubatud. Tekk, padi ja madrats on kohapeal olemas. Laagrikompleksi pakutavate teenuste eest esitatakse koondarve ainult laagrit korraldavale asutusele (klubi, kool, huvikool jm). Lapsevanematele eraldi arveid ei esitata. Laagripaketi hind sisaldab majutust, toitlustust ja laagrikompleksi kasutust. Meie tuusiku hind ei sisalda teisi laagri korraldamisega seotud kulusid (laste transport, koolitajate/treenerite/juhendajate töötasud jne). Seega võib meie klientide (klubi, kool, huvikool, noorteühendus vms) poolt lapsevanematele esitatud osalustasu erineda meie põhiteenuste hinnakirjast. Laagrituusikuid müüakse ainult paketi hinnaga. Laagrivahetusest eemaloldud päevad või osa päevast ei kuulu tasaarveldamisele.

Esimene laagripäev algab pealelõunal alates kell 14 ning lõppeb viiamsel päeval kell 11.

TUUSIKU HINNAKIRI (ilma toetuseta)
kehtib ajavahemikul 15.06-30.08.2024)

 • 2 päeva (1 öö), 36 €
 • 3 päeva (2 ööd), 66 €
 • 4 päeva (3 ööd), 90,6 €
 • 5 päeva (4 ööd), 120,8 €
 • 6 päeva (5 ööd), 151, €
 • 7 päeva (6 ööd), 181,2 €
 • 8 päeva (7 ööd), 211,4 €
 • 9 päeva (8 ööd), 241,6€
 • 10 päeva (9 ööd), 271,8 €
 • 11 päeva (10 ööd), 302 €
 • 12 päeva (11 ööd), 332,2 €
  (hinnakirjas võib toimuda muutusi)

SOODUSTUUSIKU HINNAKIRI *
Toetatakse alates 6-päevaseid laagreid

 • 6 päeva (5 ööd), 120 €  
 • 7 päeva (6 ööd), 144 €  
 • 8 päeva (7 ööd), 168 €   
 • 9 päeva (8 ööd), 192€ 
 • 10 päeva (9 ööd), 216 €  
 • 11 päeva (10 ööd), 240 €  
 • 12 päeva (11 ööd), 264 €   
  (hinnakirjas võib toimuda muutusi)

* Soodustuusik Eesti kodakondsusega noorte gruppidele, kes vastavad Haridus- ja Noorteameti (HARNO) püsilaagri toetuse tingimustele

Soodustuusiku saamiseks tuleb laagri korraldajal esitada Tuksi Noortelaagrile enne laagrisse tulekut korrektselt täidetud Registreerimisleht. Registreerimislehel peavad olema täidetud lisaks lapse nimele ja soole ka isikukood, vanus, elukoha maakond ja elukoha KOV. Registreerimislehed esitab Tuksi Noortelaager Haridus- ja Noorteametile. 

Lae registreerimisleht  alla SIIT ja saada meile täidetult 1 nädal enne teie laagrivahetuse algust e-kirjaga aadressile tuksi@hsb.ee.

* Eesti Haridus- ja Noorteameti püsilaagri toetuse tingimused

 • Noorte vanus 7 - 26 a. Vanemad ja nooremad isikud on laagris vastavalt tavahinnakirjale.
 • Soodushind ei kehti laagritele, millele taotletakse samal ajal ka projektlaagri toetust Haridus- ja Noorteametist.
 • Iga 15 lapse kohta peab olema laagrikasvataja või juhataja osakutse ja kehtiva tervisetõendiga (tervisetõend nakkushaiguste suhtes) kasvatajad.
  Lisainfo kutse taotlemise kohta Eesti Noorsootöötajate Kogu veebilehel.
 • 1 nädal enne laagrivahetuse algust esitatakse meiliaadressile tuksi@hsb.ee korrektselt täidetud laste nimekiri Haristus- ja Noorteameti koostatud - Registreerimislehel.
 • Tellija/vastutav esindaja esitab Tuksi Noortelaagrile enne laagri algust kõikide enda grupi lastega töötavate kasvatajate, juhendajate ja treenerite kohta kehtiva karistusregistri väljavõtte (https://www.rik.ee/karistusregister). 
 • Korraldaja esindaja kinnitab allkirjaga, et vastutab noorte ohutusalase instrueerimise eest. On esitatud nimekirjas loetletud lastele tutvustanud laagri sisekorraeeskirju ning ujumis- ja ohutuseeskirju ning vastutab oma hoolealuste noorte elu ja tervisliku seisukorra ning neile vajaliku esmaabi andmise eest.

Kõik vajalikud dokumendid ja kasvatajate tunnistused tuleb Tuksi Noortelaagrile esitada enne laagrisse tulekut.

NB! Laagri vastutaval korraldajal on võimalik saata meile allkirjastatud tõend, millega kinnitatakse, et kõik ülevalpool toodud tingimused on täidetud. Sellisel juhul ei pea meile saatma eraldi kutsetunnistusi, tervisetõendeid ega karistusregistri väljavõtteid - välja arvatud registreerimisleht, mis tuleb saata igal-juhul. Kinnituskirja saab alla laadida Tuksi Noortelaagri Dokumendid

Kui 1 nädal enne laagrivahetuse algust ei esitata tuksi@hsb.ee meiliaadressile korrektselt täidetud dokumente, siis ei kehti soodustuusiku hind ning korraldajale esitatakse arve vastavalt tavahinnakirjale.
 

Tasuta tuusik kasvatajale
Kõikide soodustuusiku tingimuste täitmisel pakume iga 15 lapse kohta ühte tasuta kohta täisealisele kasvatajale. Kui grupis on 15 last, siis 1 koht tasuta. Kui grupis on 30 last, siis 2 kohta tasuta jne. Tasuta treeneri tuusiku eelduseks on, et kõik eelpool nõutud dokumendid on korrektselt ja tähtajaks esitatud ning kasvatajal on hehtiv "laagri kasvataja (-juhataja) osakutse". Kasvataja vastutab enda grupi  noorte  elu ja tervisliku seisukorra ning neile vajaliku esmaabi andmise eest, tutvustab noortele laagri sisekorraeeskirju ning ujumis- ja ohutuseeskirju. 

 

Broneerimine
Broneerimiseks võtke ühendust allolevatel kontaktidel. E-mail: tuksi@hsb.ee

Laagri juhataja/haldusjuht
Tarmo Tuisk
Tel. +372 506 5688
E-mail tuksi@hsb.ee

Laagri juhataja/müügijuht
Karel Möll
Tel. +372 5805 5650
E-mail tuksi@hsb.ee