KODUKORD

 • Spordiväljaku kasutamine toimub vaid eelnevate broneeringute alusel
 • Treeningrühma juhendav treener või ürituse vastutav korraldaja on kohustatud tutvustama oma treeninggrupile spordisaali kodukorda ning vastutab selle täitmise eest.
  • Treener peab saabuma esimesena ja lahkuma viimasena.
  • Treener vastutab selle eest, et treeninggrupi liikmed ei läheks enne kasutusgraafikus ettenähtud treeningaega väljakule ning vabastaksid väljaku- ja olmeruumid õigeaegselt.
 • Spordikeskus avatakse 15 minutit enne ette broneeritud treeninguaja algust.
 • Spordiväljaku kasutaja on kohustatud kasutama sisehallis vastavaid jalgpallijalanõusid (kunstmuru- või saaliputsad).
 • Toiduga / s.h. närimiskumm / ja kleepuvate jookidega on sisenemine spordisaali keelatud.
 • Spordiväljakule on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
 • Klient on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.
 • Klient on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes.
 • Spordiväljakut tohib kasutada ainult sihtotstarbeliselt treeningu või võistluse/ürituse eesmärgil.
 • Spordiväljakul oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab Klient. Treeningrühma kasutuse korral vastutab kliendi treener, klubi või muu tegevust korraldav asutus.
 • Spordiväljakul kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult, neid kahjustamata.
 • Rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada koheselt Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ (HSB) töötajat - kontaktid https://www.hsb.ee/et/tootajad. Kahjustatud vara tuleb hüvitada täies ulatuses.
 • Spordiväljakul ning olmeruumides tuleb hoida puhtust ja korda. Klient on kohustatud spordiväljaku kasutuse lõppedes treeningpaiga puhastama tekitatud prahist.
 • Spordiväljakul ja olmeruumidesse jäetud esemed on valveta, HSB nende eest ei vastuta.
 • Spordibaasi territooriumil on keelatud suitsetamine, narkootiliste ainete ja alkoholi tarbimine.
 • Spordiväljakule on keelatud siseneda tõuke- ja jalgratastega, rula, rulluiskudega jms vahenditega, samuti koerte jm koduloomadega.


OHUTUSJUHEND

 • Sisenemine treeningule/võistlusele toimub ainult pöörduksest ja ükshaaval.
 • Lukustatud uksed avab ja sulgeb ainult treener, juhendaja või vastutav korraldaja.
 • Lastele ja treeninggrupi liikmetele võtit ei anta.
 • Alati lahkub hallist viimasena treener või vastutav korraldaja ning veendub, et kõik uksed on korralikult suletud.
 • Transpordi lüüsi avada ainult reaalsel vajadusel, korraga tohib lahti olla vaid 1 uks.


Halli kokku vajumise ohu korral

 • Väljuda esimesel võimalusel, pöördukse kaudu.
 • NB! Häire korral ei kuku hall kohe kokku, selleks läheb aega umbes 1 tund, seega evakueerumiseks on aega piisavalt ja paakinkaks ei ole põhjust.
 • Treener või vastutav korraldaja kontrollib, kas visuaalselt on kõik korras või mitte ja veendub, et inimesed on hallist väljunud.
 • Treener või vastutav korraldaja selgitab välja häire põhjuse ja edastab selle haldajale või administraatorile. Kontaktid leiab väljapääsu ukse juurest ja  käesoleva juhendi lõpust.
 • Enne halli ei siseneta, kui oled saanud kinnituse, et kõik on korras.
   

Avariiväljapääsu tohib kasutada ainult siis, kui on oht inimelule (tulekahju vms)
!!! Arvesta, et rõhkude erinevuse tõttu hüppab avariiväljapääsu uks tugevalt lahti ja võib sind kaasa haarata.
AVADA AINULT TÄISKASVANUL! Ukse saab sulgeda väljastpoolt jõuga lükates.


KONTAKTID

Jalgpallihall
Tel. +372 5853 8011

Haapsalu Spordikeskuse administraator:
Tel 372 472 5060, spordikeskus@hsb.ee

Haldusjuht:
Tel 372 517 1730, alar@hsb.ee