• RIIETUSRUUMIDESSE SUUNAB ADMINISTRAATOR.
 • GARDEROOBIKAPPIDE, RIIETUSRUUMIDE, VÕIMLA VÕI JÕUSAALI VÕTMEID ANNAB VÄLJA ADMINISTRAATOR.     
 • ÄRA MINE SAALI ENNE ENDA TREENINGTUNNI ALGUST.
 • TREENINGTUNNI ALGUST OODATAKSE RIIETUSRUUMIS.
 • VÕIMLASSE SISENEB ESIMESENA VASTUTAV JUHENDAJA, ÕPETAJA VÕI TREENER  JA VÄLJUB SEALT VIIMASENA.
 • VÕIMLASSE TOHIB SISENEDA AINULT SISEJALANÕUDES. ÄRA TULE TRENNI PUHASTATUD VÄLISJALANÕUDES. (KONTROLLIB ÕPETAJA VÕI TREENER).
 • SPORDISAALIS TOHIB KASUTADA AINULT SELLISED JALANÕUSID, MIS EI JÄTA PÕRANDALE TRIIPE.
 • PEALE TRENNI LÕPPU KUSTUTAB JUHENDAJA, ÕPETAJA VÕI TREENER TULED (VÄLJA ARVATUD JUHUL KUI SAMAL VÄLJAKUL JÄTKAB KOHESELT TEINE GRUPP) NING INFORMEERIB ADMINISTRAATORIT TREENINGU LÕPPEMISEST.
 • VÕIMLASSE SISSE  JA VÄLJA LIIKUMINE KÄIB AINULT FUAJEE JA PEAUKSE KAUDU. AVARIIVÄLJAPÄÄSU KASUTATAKSE AINULT EVAKUEERIMISEL. 
 • SPORDIHOONE ADMINISTRATSIOON EI VASTUTA. RIIETUSRUUMIDESSE VÕI MUJALE SPORDIHOONESSE JÄETUD ASJADE EEST.     
 • SPORDIHOONE VARALE TEKITATUD KAHJU HÜVITAB SELLE TEKITANUD ISIK VÕI ORGANISATSIOON.
 • KÄITU SPORDIHOONES VIISAKALT, AUSTADES KA TEISI.
 • KASUTA SAALI NING SELLE INVENTARI HEAPEREMEHELIKULT.
 • PEALE INVENTARI KASUTAMIST TULEB SEE VIIA TAGASI OMA KOHALE. 
 • KUI SUL TEKIB PROBLEEME,  SIIS PÖÖRDU OMA TREENERI VÕI SPORDIHOONE ADMINISTRAATORI POOLE.
 • SPORDIHOONES VIIBIDES TULEB ALLUDA PERSONALI. KORRALDUSTELE!
 • KÜLASTAJA VASTUTAB ISE OMA TERVISE EEST. SPORDIHOONE EI VASTUTA KÜLASTAJAL TEKKINUD VIGASTUSTE VÕI MUUDE TERVISERIKETE EEST EGA KORVA SELLEST TULENEVAID KAHJUSID.
 • ÄRA TULE SPORDIHOONESSE EBAKAINES OLEKUS.